Er nettkurs like bra som tradisjonelle kurs?

mann underviser en klasse online lq

Det er ikke lenge siden nettkurs ikke fantes i det hele tatt, og tradisjonell klasseromsundervisning var det eneste alternativet for mer utdanning. Teknologiske fremskritt har heldigvis endret det, og nettkurs blir stadig mer populært.

Til tross for at flere satser på undervisning som foregår på digitale kursplattformen, er det mange som tviler på hvor effektive de egentlig er.

Hva er et nettkurs?

Et nettkurs er en digital form for undervisning som foregår over Internett. Du kan delta på kurset fra mobil, nettbrett eller en datamaskin. Opplæringen består i hovedsak av videoer som er innspilt på forhånd.

Nettkurs kan handle om nesten hva som helst: Hvordan bruke Adobe Photoshop, programmeringspråket Python, regneark i Excel, lage egen nettside med WordPress eller hvordan starte en nettbutikk.

Moderne kursplattformer (som eStudium) tilbyr kurs som er ryddig oppdelt i leksjoner (overordnede temaer) som gjerne består av flere mindre emner. Plattformen vil alltid huske hvor langt du har kommet, noe som gjør kursene spesielt lette å følge.

Kurs som er litt mer omfattende har gjerne en del oppgaver eller spørsmål som du må svare på underveis, for å teste hvor mye du husker eller har lært.

kvinne lytter paa kurs foran laptop lq

Hvor effektivt er nettkurs?

Tradisjonell klasseromsundervisning har eksistert i flere hundre år. Det er naturlig å anta at kvaliteten på et kurs som gjennomføres på nettet ikke kan sammenlignes med det.

En annen vanlig antakelse er at det er vanskeligere å huske informasjon som læres på nett, eller at læringen ikke blir tatt på samme alvor.

Dette er heldigvis bare antakelser som ikke stemmer med de undersøkelser som er gjort de siste årene. Slev om det i klasseromsundervisning brukes flere eksempler, oppgaver, problemløsninger og rollespill, har nettkurs andre fordeler.

Økt engasjement

Når forelesninger eller undervisningstimer blir lange, kan det være tøft å konsentrere seg. Denne problemstillingen finnes ikke på samme måte for nettkurs.

Digitale kurs er delt opp i kortere etapper hvor hvert emne gjerne varer 3-10 minutter, og sjelden lenger enn 20-25 minutter. Det er også en stor fordel at nettkurs har en pauseknapp, noe som ikke finnes i et klasserom eller en forelesning.

Resultatet av dette er at deltakeren kan holde et høyere konsentrasjonsnivå.

Undervisning eller opplæring som gjennomføres på denne måten, oppdelt i korte tidsrammer (3-10 minutter), kalles for mikrolæring hvor forskning viser at denne type læring øker notering og reduserer distraksjoner.

Større mengder læring

Mengden du lærer via et nettkurs vil ofte overstige den mengden du ville lært ved å delta på et fysisk kurs. Når deltakerne i tillegg kan delta på kurs under sine egne premisser og tempo, bidrar det ofte til økt engasjement.

Når du kan lære noe nytt på egne premisser, vil det gi en positivt effekt for hvor mye du husker av læringen (eller det som kalles for kunnskapsoppbevaring).

Øker deltakelsen

I en undersøkelse utført av Athabasca University av mer enn 700 bedriftselever, foretrakk 87% av dem nettkurs eller videreutdanning i arbeidstiden.

Ettersom de fleste yrker ikke har rom for å kombinere de dagligdagse arbeidsoppgavene med undervisning eller kurs, medfører dette utfordring som er vanskelig å løse.

Nettkurs derimot, kan enklere tilpasses en hektisk hverdag. Ved å sette av litt tid hver dag, kan kurs gjennomføres over en lengre periode, uten at den ansatte må være borte fra arbeidsplassen.

glade kollegaer med tommel opp lq

Viktige vurderinger

Vi mener ikke at tradisjonell undervisning er foreldet.

Hvilken undervisningsmetode som er best for deg, er noe du i stor grad må vurdere i forhold til hvor vanskelig eller omfattende faget eller emnet er. Det er også viktig å tenke over hvor motivert du er selv, og om du har den tekniske kompetansen til å utføre nettkurs.

Det finnes mange emner som uten tvil er mest egnet der hvor du fysisk møter opp. Andre emner derimot, lar seg enklere utføre ved hjelp av nettkurs.

Motivasjonsnivå

Hvor motivert du eller dine ansatte er, har mye å si for hvor vellykket kurset blir.

Ulempen for nettkurs er at de ofte ikke vil ha den samme motivasjonsfaktoren som tradisjonell undervisning har, hvor undervisningen (til eksempel) ledes av en oppmuntrende instruktør eller klassens sosiale felleskap.

Tekniske forkunnskaper

For de alle fleste er ikke tekniske forkunnskaper en hindring for å utføre nettkurs. Vanligvis er det eneste kravet til det tekniske, at du kan å bruke en nettleser på mobil, nettbrett eller datamaskin.

Noen kurs derimot, kan være spesielt tekniske, og da blir det litt lettere om du har mer generell kunnskap om hvordan bruke en datamaskin effektivt. Derfor er det nok alltid lurt å vurdere om du eller de ansatte er datakyndige nok, eller om det er fare for å møte store tekniske motbakker underveis.

eldre mann tar nettkurs lq

Er du i tvil om du har de tekniske forkunnskapene eller ferdigheten som kreves for å fullføre et kurs? Da anbefaler vi at du tar kontakt med oss på forhånd.

Oppsummering

Det er ingen tvil at nettkurs og nettstudier gir bedre gevinst. De er også lettere å utføre hvis du normalt har en hektisk hverdag eller ikke like mye tid å sette av for studier.

En ryddig kursplattform hvor kursene er delt opp i overordnede temaer (leksjoner) som består av mindre emner, gjør at du kan fullføre små steg av læringen om gangen.

Omfattende emner eller fag vil alltid være dårligere egnet på en digital kursplattform. Dette er typiske emner som involverer personlig utvikling, som til eksempel lederegenskaper og kommunikasjonsevner, hvor det må øves mye.

Fordeler ved nettkurs:

  • Basert på mikrolæring som gir økt kunnskapsoppbevaring
  • Undervisningen er delt opp i små emner som gjør det lett å holde seg motivert
  • Læringen kan utføres over lenger tid og på deltakerens egne premisser
  • Gir generelt bedre resultater og større mengder læring til en lavere pris

Ulemper ved nettkurs:

  • Omfattende fag eller emner egner seg ikke like godt digitalt
  • Kan ha en redusert motivasjonsfaktor sammenlignet med tradisjonelle kurs
  • Noen kurs kan ha høye krav til tekniske forkunnskaper eller dataferdigheter

Det er nok liten tvil om at nettkurs er et flott alternativ til den tradisjonelle klasseromsundervisningen, men kan for være mindre motiverende. Det er derfor viktig å vurdere hva som passer best for deg eller din bedrift.

Fortell oss gjerne i kommentarfeltet nedenfor hva du foretrekker, og hvorfor det er slik.

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *